Login or Register
|  Home  |  Downloads  |  Forums  |  Account  |
Huidige Tijd
 
Hoofd Menu
Home
    Home
Members
    Your Profile
    Your Account
Game Info
    BF4 Stats
    About COD4
    BF BC2 Statistics
    Blackops Stats Archive
    BlackOps Tournooi
    BlackOps Tournooi Vets
::DFC:: Info
    Forums
    Archive
    RSS Feeds
    YouTube channel
    Server Rules
    Clan Rules
    Photo Gallery
    Web Links
::DFC:: Prive
 
::DFC:: Member aantal

27

 
::DFC:: Team Speak 3

 
Random Fotos

DSC_3818.JPG

1-p5260026.jpg

 
Deze CLAN cheat niet!

 
Friendly Sites
Supported by

i3D.nl

GameServers

[ Supporters ]
 

::DFC:: Dutch Fight Club :: View topic - De officiële inhoud van het H1N1 vaccin.
 
 ::DFC:: Dutch Fight Club Forum IndexForum Index   SearchSearch   UsergroupsUsergroups   ProfileEdit your profile   MembersMembers   Private MessagesLogin, Check Messages  
 ArcadeArcade   RanksRanks   StaffStaff   StatisticsStatistics   Board RulesBoard Rules   Forum FAQForum FAQ   Login / LogoutLog in 

Search for at
::DFC:: Dutch Fight Club Advanced Search

De officiële inhoud van het H1N1 vaccin.

 
Post new topic   Reply to topic   printer-friendly view    ::DFC:: Dutch Fight Club Forum Index -> Off topic Algemeen
 View previous topic :: View next topic  
Author Message
Hayabusa [NL]Age: 36
Posts: 357
Location: Deventer

netherlands.png


Status: Offline
PostPosted: Tue 10, Nov 2009 08:13 Post subject: No icon De officiële inhoud van het H1N1 vaccin. Reply with quote

1. Aluminiumfosfaat en Aluminiumhydroxine: metalen. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens één van de mogenlijke ooorzaken van de ziekte van Alzheimer.

2. Ammoniumsulfaat: een anorganische, chemische vermenging ook gebruikt als kunstmest en voor de "zuivering van proteïnen". Beschadigt de nieren en lever en veroorzaakt stoornissen in het verteringsstelsel.

3. Amphotericine B: "anti-schimmel desinfectant". Verstoord hartfuncties, beschadigt de darmen en urinewegen.

4. Gerecycled dierlijk weefsel: de bouwblokken van Gekke-koeienziekte (BSE).

5. Formaldehyde (formaline): gebruikt als conserveringsmiddel, desinfectant en voor desinfecteren van pluimveestallen. Kankerverwekkend, kan chronische bronchitis en oog-irritatie veroorzaken in het geval van bloodstelling aan het immuunsysteem.

6. Monosodium glutamaat (MSG): Smaakversterker. Hartritmestroornissen, verergert de symptomen van astma en kanker.

7. Phenoolrood (phenolsulfonphthalein): ph indicator inkt. Genotoxisch. Mogenlijke oorzaak van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.

8. Fenoxyethanol: antimicrobiëel conserveringsmiddel. Irriterend voor ogen, huid en luchtwegen, veroorzaakt een ernstige verstoring van het centraal zenuwstelsel.

9. Thimerosal (kwik): gebruikt als conserveringsmiddel, Neurotoxine, veroorzaakt psychologishce, neurologische en immunologische problemen. Veroorzaakt onstaan van autisme en gerelativeerde aandoeningen. Er is een enorme stijging in incidentie van autisme (1 op 67 waar het voorheen 1 op 20.000 was) Er is recent een massaclaim gevoerd door moeders van kinderen geboren met autisme.


(note: dit staat ook vermeldt bij de handleiding en mogelijke bijwerkingen. Als je bv kijkt naar de bijwerkingen van een suikerklontje, nam je ook nooit meer een suikerklontje).

http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/zorg-en-gezondheid/ziekte-en-preventie/besmettelijke-ziekten/nieuwe-influenza-a-h1n1-voorheen-mexicaanse-griep/is-er-een-vaccin-tegen-het-nieuwe-influenza-a-h1n1-virus-.html
Hier stond de inhoud van het virus maar is nu ineens spoorloos verdwenen..----------------------------------------------------------------------------------------
 
sommige bestandsdelen zijn ook verboden in nederland:
Thimerosal - verboden. (een samenstelling met in iedergeval een kwikverbinding - zeer schadelijk)

Artikel 2 Bestrijdingsmiddelenwet, feitnummer:
o BMW020101, verbod om bestrijdingsmiddel af te leveren, indien het middel niet is toegelaten, direct strafbaar feit;
o BMW020102, verbod om bestrijdingsmiddel voorhanden te hebben, indien het middel niet is toegelaten, direct strafbaar feit;
o BMW020103, verbod om bestrijdingsmiddel in Nederland te brengen, indien het middel niet is toegelaten, direct strafbaar feit;
o BMW020104, verbod om bestrijdingsmiddel te gebruiken, indien het middel niet is toegelaten, ernstig strafbaar feit;


de vier varianten van het vaccin met cataloginr:


- MOL9101: Hiervan is slechts 4,4 -31,4% van de 100% samenstelling bekend en bevat verboden stoffen zonder CAS-nummer.
- MOL9102; Hiervan is slechts 2,5-11,5% van de 100% samenstelling bekend en bevat verboden stoffen zonder CAS-nummer.
- MOL9103; Hiervan is 0% van de 100% samenstelling bekend.
- MOL9104; Hiervan is maximaal 0,2 % van de 100% bekend en bevat 100% verboden stoffen zonder CAS-nummer.

linkje:
http://www.stralingsarm-n.../webpagina/Thiomersal.htmofterwijl, vanuit de overheid is het stil omtrent de bestandsdelen van het vaccin. terwijl het duidelijk mag zijn dat er echt schadelijke stoffen inzitten die in Nederland niet door de inspectie komen omdat ze verboden zijn. Toch gaat het vaccineren door alwetende dat sommige bestandsdelen giftig zijn.

http://www.mstsnl.net/video/kortgeding-tegen-minister-klink-wegens-vaccinatie.wmv
 
Ofterwijl, de overheid verdeeld een product onder de nederlanders welke verboden is bij wet. Daarnaast willen ze geen volledige duidelijkheid geven over de samenstelling van het Vaccin.

Nederlandse wedgeving verbied vaccin ingerdiënt thierosal.
Mexicaanse griepvaccin is hoog problematisch gevaarlijk afval- verdrag van Lissabon maakt Europeese burgers tot onbeperkte proefkonijnen' Phillips Safety Manager eist dat werk in ALLE Nederlandse bedrijven word stilgelegd.

Volgens de Safety Manager van Phillips Medical Systems Nederland (PMSN) is het zich in het Mexicaanse griepvaccin bevindende ingrediënt Thimerosla (ook wel Thiomersal) een door de Nederlandse wet verboden bestrijdingsmiddel, dat echter ook in talloze cosmetische producten (dag crémes, make-up, nagellak, oogwater, haarvetten ed) word toegepast.
Daarom heeft de Safety Manager de directeur van Phillips Medical Systems een brandbrief gestuurd met 'zeer hoge urgentie, omdat er sprake is van een misdrijf waaruit direct levensgevaar voor alle phillips medewerkers kan onstaan.

Safety Manager Ad van Rooij herinnerd de directeur, de heer R Fonville in de brandbrief aan het feit dat een safety manager bijzondere bijvoegdheden heeft, zoals het beslissen over bepaalde veiligheidsaspecten en het al dan niet voldoen aan wettelijke eisen, en in dat kader te nemen maatregelen.
Ook heeft van Rooij de wettelijke bevoegdheid om in het geval van overtredingen van arbeidsomstandigheden 'processen te doen stoppen', met andere woorden: het werk stop te zetten.

"Ik heb binnen PMSN-Best nog nooit gebruik gemaakt van deze bijzondere bevoegdheden, maar ben het op grond van uw eigen opgelegde lastgeving...wettelijk verplicht dat nu wel te doen als u aan mijn conclusies en aanbevelingen in dit verdiepingsonderzoek binnen TWEE DAGEN na ontvangst...geen uitvoering hebt gegeven.'

Volgens van Rooij is al in 2007 vast komen te staan dat Thiomersal volgens de Nederlandse bestrijdingsmiddelenwet vanaf 31 december 2006 niet is toegestaan. 'Ondanks het feit dat er binnen de ministerraad, onder voorzitterschap van J.P. Balkenende, over deze massale vaccinatie veelvuldig is overlegd, heeft minister J.M. Cramer van VROM er kennelijk niet aan gedacht om haar onderzoeksrapport van 8 november 2007... te bespreken binnen de ministerraad.

Al in 2005 zouden voormalig minister Hoogervorst van VWS en álle Tweede Kamerleden op de hoogte zijn geweest van het feit dat Thiomersal in Nederland geen toegelaten bestrijdingsmiddel is. Van Rooij laat in zijn rapport als bewijs de volgende brief van 20-12-2005 zien, Verstuurd door minster Hoogervorst aan de Tweede Kamer:

In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet kunnenmelden van het ontbreken van Tiomersal in grieovaccins.
Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geenThiomersal meer bevatten.
Dereden om Tiomersal uit de vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten.
Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin (s) bevatten geen Thiomersal.
Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten.
De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.

De minister van volksgezondheid, welzijn en sport
H. Hoogervorst.

De Safety Manager van Phillips Medical Systems schrijft dat het volgens de wet verplicht is dat hij in zijn hoedanigheid volledig op de hoogte is van alle ingrediënten van het Mexicaanse griepvaccin, zodat hij kan bepalen of dit vaccin risico's oplevert voor de werknemers van Phillips.

Van Rooij kwam er achter dqat de vaccins en cosmetica producten bevatten, waarvan de samenstelling geheel onbekend of slechts zeer beperkt bekend is. 'Uit onderzoek in het verleden is mij gebleken dat (deze stoffen)... veelal gevaarlijke afvalstoffen betreffen van de chemische industrie, die men op deze wijze in producten dumpt om die dan met grote winsten te kunnen verkopen in plaats van eeuwig te laten opslaan tegen hoge kosten, dat wettelijk had gemoeten.'

'Door niet de volledige samenstelling vrij te geven kunnen degenen (het grote kapitaal) die de kennis hebben over het niet vrijgegeven gedeelte daarin onbeperkt veranderingen aanbrengen, zonder dat ook maar iemand dat weet.
Betreffende personen (het grote kapitaal) kunnen daarmee "onbeperkt proeven doen op de gehele wereldbevolking"bij wie zo'n influenzavaccin A (H1N1) is toegediend,'vervolgt Van Rooij.
'Met het ratificeren van het verdrag van Lissabon kan men, in overeenstemming met wat daarin staat geschreven, "het op deze wijze van proeven doen op alle Europese inwoners wettelijk afdwingen". Dat is zeer zorgwekkend te noemen.'

Van Rooij noemt het zowel 'grappig als diep ernstig'dat het bestrijdingsmiddel Thiomersal volgens de Nederlandse wet niet is toegestaan, maar zich nu wel in miljoenen vaccins voor de Nederlandse bevolking bevindt.

Het (vaccin) zaldan ook in Nederland als HOOG PROBLEMATISCH GEVAARLIJK AFVAL moeten worden opgeslagen of tegen zeer hoge kosten verantwrrod moeten worden verwerkt.

Het is volgens de Nederrlandse wet zelfs een 'ernstig strqafbaar feit'dat het verboden bestrijdingsmiddle Thiomersal in de vaccins verwerkt is, hierdoor is er sprake van DIRECT ENRSTIG GEVAAR VOOR PERSONEN Thiomersal (/Thimerosal) is niets anders dan een chemische verontreinigde kwikverbinding.
Overigens zijn volgens Van Rooij (en vele andere internationale kritische experts) de andere chemische stoffen die aan deze kwikverbinding zijn verbonden,'nog gevaarlijker dan kwik.

Van Rooij schrijft dat als werknemers dankzij het in het vaccin en talloze cosmetische producten verwerkte Thimerosal binnen 30 jaar na de eertste blootstelling ziek wordne of kanker krijgen, zij al deze schade op Phillips Medical Systems kunnen verhalen, dat op zijn beurd die schade kan verhalen op de verantwoordelijke milleuminister Cramer.

Zij heeft namenlijk 'opzettelijk maar liefst twe jaar lang voor alle Nederlandse bedrijven, waaronder PMSN-Best verzwegen. Daarmee is opzet onmiskenbaar bewezen. Dit betekend dat...tegen milleuminister J.M. Cramer onmiddelijk proces-verbaal zal moeten worden opgemaakt van een gepleegd misdrijf.
Aangezien er volgemns Van Rooij sprake is van ernstige strafbare feiten, moet volgens hem Het Werk in ALLE Nederlabdse bedrijven preventief worden stigelegsd, totdat alle in Nederland aanwezige influenzavaccins A (H1N1) met daarin het niet toegelaten bestrijdingsmiddle Thiomersal, alsmede alle in Nederland aanwezige cosmetica met daarin Thimoresal, zijn opgespoord en veilig zijn opgeslagen.

Van Rooij concludeert: vanuit mijn bijzondere bevoegdheden als Safety manager ben ik in dergelijke ernstige omstandigheden, waarbij qalle werknemers van PMSN-Best groot levensgevaar lopen, wettelijk verplicht om hiervan rechtstreeks meldig te doen bij de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie.
Killstreak:34.magnum.45-tactical knife,throwing knife, marathon,light weight, commando.
Back to top
View user's profile Send private message
2DEF[NL]Posts: 456
Location: Almere

netherlands.png


Status: Offline
PostPosted: Tue 10, Nov 2009 13:49 Post subject: No icon Re: De officiële inhoud van het H1N1 vaccin. Reply with quote

zolang de oplossing minder erg is dan de ziekte zelf dan is er voor mij, net zoals bij zoveel medicijnen, geen probleem.

als men ibuprofen of whatever gaat ontleden wordt je ook niet vrolijk Wink
Back to top
View user's profile Send private message
Walk3r[NL]Age: 37
Posts: 920
Location: Deventer

netherlands.png


Status: Offline
PostPosted: Tue 10, Nov 2009 16:29 Post subject: No icon Re: De officiële inhoud van het H1N1 vaccin. Reply with quote

Hoe heet dat ook alweer.........

Oh ja......

Bangmakerij...Back to top
View user's profile Send private message
Display posts from previous:
Post new topic  Reply to topic   printer-friendly view ::DFC:: Dutch Fight Club Forum Index ->  Off topic Algemeen Time synchro. with the server - Timezone/DST with your computer
Page 1 of 1


 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum
Powered By: phpBB © 2001 - 2007 phpBB Group
Nuke-Evo Conversion By: Evo-Themez | Ported to phpBB Nuke By: coldblooded
Forums ©


[ Page Generation: 0.84 Seconds | Memory Usage: 9.93 MB | DB Queries: 734 ]

Do Not Click
:: subBlack phpbb2 style by spectre :: PHP-Nuke theme By: www.nukemods.com ::